Ogłoszenie

Drodzy Rodzice

Informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, w dniach 29.03 – 18.04. br., następuje zawieszenie zajęć stacjonarnych
w przedszkolach.

Nauczyciele podjęli pracę zdalną.
W przedszkolu utworzona jest grupa dla dzieci Rodziców wymienionych
w Rozporządzeniu.

Pozdrawiam Wszystkich, Rodziców i dzieci, bardzo serdecznie.
Za życzliwą współpracę z całego serca dziękuję.
Zapewniam o pamięci w modlitwie i polecam obecny czas Bogu przez wstawiennictwo naszej patronki bł. Alicji Kotowskiej.

Do zobaczenia niebawem,

s. Sylwia Kochanowska CR
dyrektor przedszkola