Życzenia wielkanocne

Wielkanoc niesie otuchę i nadzieję, że odradza się wiara
przez łaskę Chrystusa i obecność człowieka.

Chrystus zmartwychwstał!
Alleluja! – Prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja!

Te słowa zaczerpnięte z polskiej, głęboko religijnej tradycji
będą nam towarzyszyć w Poranek Wielkanocny,
obchodząc kolejne w naszym życiu święta Zmartwychwstania Pańskiego.

Wydarzenie, jakim jest Zmartwychwstanie Pana Jezusa,
to fakt nie legenda.
Ma ono swój czas, swoje miejsce i wiarygodnych świadków.
Czy to jeszcze ma dla ludzkości jakiekolwiek znaczenie?
Jeśli tak, to jest okazja, aby złożyć najserdeczniejsze życzenia:

aby prawdziwie radosne „Alleluja!” pojawiło się na naszych ustach
i przeniknęło w głąb naszych serc w Niedzielę Zmartwychwstania
i było także obecne w każdym wymiarze codziennego życia.

Głośmy światu, że Chrystus Zmartwychwstał!

Kochanym Rodzicom, z radosnym Alleluja!
w imieniu personelu
Przedszkola Sióstr Zmartwychwstanek
im. bł. Alicji Kotowskiej w Wejherowie

Dyrektor Przedszkola

Wejherowo, Wielkanoc 2019