OGŁOSZENIE

Dzień Edukacji Narodowej pobudza do wdzięczności.
Tego uczymy powierzone nam dzieci.
Wdzieczność obejmuje wszystkich Pracowników Przedszkola
a w szczególnosci naszych wspaniałych Nauczycieli.
Razem budujemy społeczność przedszkolną i jesteśmy sobie wzajemnie potrzebni.
Składam serdeczne podziękowanie Wam, Kochani Rodzice
oraz Wszystkim, którzy okazali nam
życzliwą pamięć, dobre słowo i zapewnienie o modlitwie.
W imieniu wszystkich Pracowników Przedszkola

s. Sylwia Kochanowska CR
dyrektor