Rozkład tygodnia Wisienki 2017/2018

PONIEDZIAŁEK
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK
6.00 – 8.00

Schodzenie się dzieci. Zabawa swobodna. Rozmowy indywidualne wg potrzeb dzieci.

8.05 – 8.15

ĆWICZENIA PORANNE. WYBÓR DYŻURNYCH.

8.15 – 8.30

Pełnienie obowiązków dyżurnych – przygotowanie do śniadania. Czynności higieniczne, modlitwa.

8.30 – 9.00

Śniadanie. Czynności higieniczne.

9.00 – 9.45

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA

9.15 – 9.45

PROFILAKTYCZNE ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

9.00 – 9.30

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA

9.00 – 9.30

KATECHEZA

9.00 – 9.30

KATECHEZA

9.45 – 11.00

ĆWICZENIA GIMNASTYCZNE
przebieranie się w strój gimnastyczny

9.45 – 10.30

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA

9.45 – 10.30

ĆWICZENIA GIMNASTYCZNE
przebieranie się w strój gimnastyczny

9.30 – 11.00

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA

9.30 – 11.00

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA

11.00 – 11.45

Czynności samoobsługowe w łazience i szatni.
Spacer i/lub zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym.
Ewentualnie zabawa w kącikach zainteresowań według potrzeb i możliwości dzieci.

10.30 – 11.15

Czynności samoobsługowe w łazience i szatni.
Spacer i/lub zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym.
Ewentualnie zabawa w kącikach zainteresowań według potrzeb i możliwości dzieci.

10.30 – 11.15

Czynności samoobsługowe w łazience i szatni.
Spacer i/lub zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym.
Ewentualnie zabawa w kącikach zainteresowań według potrzeb i możliwości dzieci.

11.00 – 11.45

Czynności samoobsługowe w łazience i szatni.
Spacer i/lub zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym.
Ewentualnie zabawa w kącikach zainteresowań według potrzeb i możliwości dzieci.

11.00 – 11.45

Czynności samoobsługowe w łazience i szatni.
Spacer i/lub zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym.
Ewentualnie zabawa w kącikach zainteresowań według potrzeb i możliwości dzieci.

11.15 – 11.30

Czynności samoobsługowe. Pełnienie obowiązków dyżurnych.

11.15 – 11.30

Czynności samoobsługowe. Pełnienie obowiązków dyżurnych.

11.45 – 12.00

Przygotowanie się do obiadu.
Czynności samoobsługowe.
Pełnienie obowiązków dyżurnych.

11.30 – 12.00

RYTMIKA

11.30 – 12.00

JĘZYK ANGIELSKI

11.45 – 12.00

Przygotowanie się do obiadu.
Czynności samoobsługowe.
Pełnienie obowiązków dyżurnych.

11.45 – 12.00

Przygotowanie się do obiadu.
Czynności samoobsługowe.
Pełnienie obowiązków dyżurnych.

12.00 – 12.30

OBIAD

12.30 – 13.00

Czynności higieniczne, w tym mycie zębów. (W czwartki mycie zębów po rytmice.)

13.00 – 13.15

Wyciszenie organizmu i słuchanie utworów literackich czytanych przez nauczyciela.
Pogadanka wychowawcza nt. problemu zawartego w utworze i/lub w odniesieniu do sytuacji w grupie.

13.00 – 13.15

Wyciszenie organizmu i słuchanie utworów literackich czytanych przez nauczyciela.
Pogadanka wychowawcza nt. problemu zawartego w utworze i/lub w odniesieniu do sytuacji w grupie.

13.00 – 13.15

Wyciszenie organizmu i słuchanie utworów literackich czytanych przez nauczyciela.
Pogadanka wychowawcza nt. problemu zawartego w utworze i/lub w odniesieniu do sytuacji w grupie.

12.30 – 13.00

RYTMIKA

13.00 – 13.30

JĘZYK ANGIELSKI

13.15 – 13.45

Rozwijanie zainteresowania czytaniem i pisaniem.
Ćwiczenia analizy i syntezy sylabowej i głoskowej.
Ćwiczenia grafomotoryczne.

13.15 – 13.45

Zabawy matematyczne.
Rozwijanie logicznego myślenia- układanie historyjek obrazkowych.
Gry i zabawy edukacyjne – układanie puzzli, liczenie, przestrzeganie reguł

13.15 – 13.45

Działalność plastyczna. Rozwijanie sprawności motorycznych i zainteresowań dzieci.

13.00 – 13.15

Wyciszenie organizmu i słuchanie muzyki klasycznej/relaksacyjnej.

13.30 – 13.45

Wyciszenie organizmu i słuchanie muzyki klasycznej/relaksacyjnej.

13.45 – 14.00

Działalność spontaniczna dzieci.

13.45 – 14.00

Działalność spontaniczna dzieci.

13.45 – 14.00

Działalność spontaniczna dzieci.

13.45 – 14.00

Działalność spontaniczna dzieci i mycie zębów w małych grupach.

13.45 – 14.00

Działalność spontaniczna dzieci.

14.00 – 14.15

Pełnienie obowiązków dyżurnych – przygotowanie do posiłku. Czynności higieniczne.

14.15 – 14.45
Podwieczorek.
14.45 – 15.00

Czynności higieniczne

15.00 – 16.00

Zabawa zorganizowana, ruchowa, swobodna. Praca indywidualna. Porządkowanie sali po skończonej zabawie. Rozchodzenie się dzieci do domów.

16.00 – 17.00

Udział w zabawach pod okiem nauczyciela dyżurującego w sali trzylatków.