Historia przedszkola

Z kart historii Przedszkola …

Siostry Zmartwychwstanki przybyły do Wejherowa w 1934r. W tym samym roku rozpoczęły pracę pedagogiczną w szkołach różnego typu i przedszkolu.

W roku 1939 II wojna światowa przerwała pracę Sióstr. Po niej Siostry mogły uczyć tylko do 1950 roku, młodzieży kazano przejść do innych szkół. Nieco dłużej przetrwało przedszkole. Zostało ono przejęte przez Zrzeszenie Katolickie ”Caritas”, które zatrzymało Siostry wraz z kierowniczką. W latach 1951- 1957 z pomieszczeń korzystała także Szkoła Specjalna dla dzieci głuchoniemych. W 1962 roku zlikwidowano przedszkole „Caritas”, siostry zostały zwolnione z pracy. Do roku 1992 w budynku Zgromadzenia funkcjonowało Państwowe Przedszkole nr 5.

Po 30 latach decyzją Rady Miasta Wejherowa placówka mieszcząca się w budynku przy ulicy Klasztornej 9 została zwrócona Zgromadzeniu Sióstr Zmartwychwstanek. Przedszkole wznowiło swoją działalność pod opieką Sióstr Zmartwychwstanek w dniu 01 września 1992r.

Na Patronkę Przedszkola wybrały wówczas Siostry Sługę Bożą s. Alicję Kotowską, która 11 listopada 1939r. zginęła z rąk okupanta, rozstrzelana w lasach piaśnickich. Była ona pierwszą przełożoną i dyrektorką mieszczącego się wówczas w budynku wejherowskiego klasztoru Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego.

Po przerwie, pierwszą dyrektorką została, wyznaczona przez władze Zgromadzenia wejherowianka, s. Maria Maksymilla Szlas CR, która miała do dyspozycji 12 pracowników i koordynowała pracę czterech grup wiekowych pod nazwami: Smerfy, Krasnale, Bulinki, Plastusie.

W dniu 18 września 1992r. w święto Stanisława Kostki w Kościele Parafialnym
pw. Św. Anny odbyła się uroczysta Eucharystia i poświęcenie Przedszkola, którego dokonał ksiądz arcybiskup metropolita gdański Tadeusz Gocłowski. Podczas uroczystości poświęcone zostały krzyże do sal przedszkolnych.

W dniu 6 stycznia 1993 roku zgodnie z decyzją władz Zgromadzenia obowiązki dyrektora przejęła s. Maria Józefa Borowska CR.

Przedszkolna codzienność nadal dominowała każdego dnia. W czerwcu zaś nastąpiło pierwsze pożegnanie absolwentów przedszkola.

23 czerwca 1995 roku nastąpiła kolejna już zmiana na stanowisku dyrektora przedszkola. Pożegnano s. Marię Józefę Borowską, która udała się do nowo organizowanego przedszkola w Grudziądzu.  03 lipca 1995r. rodzice powitali serdecznie nową siostrę dyrektor s. Marię Goretti Piasecką CR.

29 listopada 1995r. po raz pierwszy przedszkole odwiedziła Matka Generalna Dolores Sępień CR i siostra Stefania.

Budynek przedszkolny wymagał remontu, na który środki uzyskiwano poprzez kwestowanie. W dniu 01 lutego 1996r. dyrekcja przedszkola otrzymała zgodę
ks. arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego na kwestowanie we wszystkich parafiach archidiecezji na rzecz remontu placówki. W lutym 1996 roku odbyła się pierwsza kwesta na remont przedszkola. Od marca rozpoczął się remont sal przedszkolnych. Pomimo tych utrudnień praca dydaktyczno-wychowawcza prowadzona była bez przerw.

W maju 1996 roku przedszkole odwiedził Prezydent Miasta Wejherowa pan Jerzy Budnik. Siostra dyrektor wraz z Przełożoną prowincji poznańskiej, s. Teresą Marią Kreft, jej asystentką s. Marią Maksymillią Szlas CR i siostrą przełożoną wspólnoty oprowadziły gościa po placówce.

W sierpniu 1996r. nastąpiła zmiana nazwy dwóch grup: z Bulinków na Jagódki,
z Plastusiów na Promyki.

W grudniu 1996r. do przedszkola zawitały wszystkie dyrektorki z okręgu wejherowskiego. Panie były pod wrażeniem wyremontowanych sal i ich wyposażeniem.

W lipcu 1997r. placówka przyjęła gości z Francji, związanych bezpośrednio z oświatą. Odwiedzający bardzo chcieli zobaczyć jak działa i funkcjonuje w Wejherowie przedszkole katolickie.

We wrześniu 1997 roku wznowiono kwesty na rzecz remontu przedszkola, pierwsza przyjęła siostry parafia w Swarzewie.

Dyrektorem przedszkola od 01.09.1999r. została mianowana s. Ewa Bernadeta Knopik CR, która funkcje pełniła przez rok a następnie podjęła stanowisko dyrektora Katolickiej Szkoły Podstawowej, która po pięćdziesięciu latach wznowiła swą działalność w tym samym budynku.

W roku 2000 stanowisko dyrektora objęła s. Barbara Dzienisz CR. Codzienność pracy wypełniała troska o wychowanie i bezpieczeństwo dzieci oraz o wygląd pomieszczeń.

W 2002 roku przedszkole obchodziło swoje 10-lecie.

Przed siostrą Dyrektor pojawiły się kolejne wyzwania, zbliżał się czas przeprowadzki do budynku przy ul. Bukowej 1, gdzie od sierpnia trwały prace remontowe. Po likwidacji miejskiego przedszkola, od września 2003r., siostry wraz z całym personelem i dziećmi rozpoczęły nowy rok szkolny.

Z historii budynku na ul. Bukowej okazało się, że pierwsze powojenne przedszkole również prowadziły tutaj Siostry Zmartwychwstanki – pierwszą dyrektorką była s. Bronisława Korczak CR, wówczas naukę i zabawę rozpoczęło 65 dzieci. Informacja ta była miłym zaskoczeniem.

W roku 2003/2004 przedszkole przystąpiło do programu pomorskich certyfikatów jakości edukacji w zakresie: atmosfera przedszkola prowadzi do dobrych relacji w środowisku przedszkolnym, rodzice są partnerami w podejmowanych przez przedszkole działaniach.
W sierpniu 2007 roku wręczono placówce certyfikat jakości edukacji.

W roku szkolnym 2006/2007 przedszkole wzbogaciło się o nowe wyposażenie sali
6-latków. Został również dopracowany program wychowawczy a grupy przybrały swoje obecne nazwy Jagódki, Malinki, Wisienki, Poziomki.

W październiku 2008r. odbyło się spotkanie z panią E. Stadtmuller. dyrektor
s. Barbara i pracująca wówczas s. Urszula liczyły na napisanie i wydanie pięknej książki o s. Alicji Kotowskiej, co uwieńczone zostało sukcesem. Książka o Patronce naszego przedszkola została przekazana do druku 16.04.2009r.

W połowie listopada 2009 roku powstał nowy ogród przedszkolny.

W roku szkolnym 2009/2010 przeżywano pod hasłem: Rok Przedszkolaka, który przyniósł nam wiele radości i zabawy, nowych doświadczeń i wyzwań.

W 2012r. obchodziliśmy 20-lecie działalności przedszkola, a w czerwcu tego roku  pożegnaliśmy wieloletnią dyrektorkę przedszkola s. Barbarę Dzienisz CR.

Od września 2012r. stanowisko dyrektora objęła s. Mateusza Alicja Nadolska CR.

Po pięciu latach, od września 2017 stanowisko dyrektora pełni s. Daniela Sylwia Kochanowska CR.

Dnia 29 maja 2018r. wdzięczni Bogu i ludziom przeżywaliśmy uroczyście obchody 25. lecia Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. bł. Alicji Kotowskiej w Wejherowie.

Ze wspomnień:

Na scenie Filharmonii Kaszubskiej przedstawieniem uczczono Jubileusz w wykonaniu przedszkolaków . W uroczystych obchodach wzięli udział m.in. przedstawiciele władz miasta i powiatu oraz Prowincji Poznańskiej Sióstr Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego.

Barwne, interesujące, pełne ruchu scenicznego i ciekawych dialogów, a jednocześnie wychowawcze i patriotyczne przedstawienie, przygotowały wychowawczynie-nauczycielki – Irena Zielińska (autorka scenariusza) i Monika Tandek, przy wsparciu s. Olgi Repińskiej CR, Magdaleny Dopke oraz Arkadiusza Groth.

Dyrektor przedszkola s. Sylwia Kochanowska podziękowała Jolancie Rożyńskiej, dyrektor Filharmonii Kaszubskiej oraz pracownikom tej placówki kultury za udostępnienie obiektu i udzielenie pomocy w profesjonalnym przygotowaniu tego przedstawienia.

Podczas uroczystości prezydent miasta Krzysztof Hildebrandt wyróżnił Przedszkole
Sióstr. Zmartwychwstanek Medalem Róży, który wraz z życzeniami dla całego personelu przedszkola wręczył s. Sylwii  Kochanowskiej.

W przekazanych życzeniach prezydent napisał, m.in. że „podjęty trud prowadzenia przedszkola przez Siostry nie byłby możliwy bez wrażliwości, cierpliwości, ukochanych dzieci i ciepła jakie emanuje z tej placówki. Pragniemy wyrazić głęboki szacunek dla pracy i podziękowanie za zaangażowanie i trud włożony w tworzenie przyjaznej atmosfery przedszkola. Przedszkole Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego zawsze cieszyło się szacunkiem i zaufaniem środowiska. Niech przyszłość przyniesie spełnienie marzeń dzieci, ambicji zawodowej nauczycieli oraz oczekiwań rodziców”.

Gratulacje i życzenia z okazji przypadającego Jubileuszu złożyli siostrom i pracownikom przedszkola: s. Hanna Słodzinka CR – przedstawicielka organu prowadzącego, przełożona Prowincji Poznańskiej, starosta Gabriela Lisius, przewodniczący Rady Miasta Wejherowa Bogdan Tokłowicz, dziekan dekanatu wejherowskiego ks. prałat Daniel Nowak, Beata Wolak z Kuratorium Oświaty i przedstawicielka Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie.

W uroczystości brali udział m.in. o. Dariusz Szymaniak OFM – w imieniu gwardiana Klasztoru Ojców Franciszkanów, dyrektor Wejherowskiego Centrum Usług Wspólnych Dorota Popiołek i dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej Barbara Gusman.

Przełożona Prowincji, s. Hanna Słodzinka, między innymi skierowała do zebranych następujące słowa:

Cieszę się, że jest mi dane uczestniczyć w tak pięknej uroczystości 25-lecia przedszkola im. Bł. S Alicji, miejsca, gdzie kształtują się charaktery kolejnych pokoleń młodych ludzi, a my, siostry zmartwychwstanki, mamy możliwość przyczynić się do tego, żeby to były pokolenia dobre, szlachetne, rozwijające się według myśli Bożej. Chcemy żyć nadzieją i przekazywać ją dzieciom – podobnie jak Siostra Alicja, patronka przedszkola, która przybyła z siostrami na ziemię wejherowską w 1934 roku i zapisała w liście z 17 września takie słowa: Duże wydatki mamy na przedszkole, bo wszystko trzeba instalować od początku. Na razie frekwencja niewielka – mamy nadzieję, że jak dostaniemy prawa i zapoznamy się ze społeczeństwem tutejszym – będzie lepiej. Już dzień później, w kolejnym liście pisze: Dzieci przybyło. Widać, że siostry bardzo szybko zyskały zaufanie społeczeństwa Wejherowa. Wierzymy, że siostra Alicja – dziś błogosławiona, nadal czuwa z nieba nad Dziećmi i ich Rodzinami, nad Personelem przedszkola.

Jako zmartwychwstanki, zgodnie z charyzmatem, dążymy do odrodzenia społeczeństwa, gdziekolwiek pełnimy nasza posługę wychowania i nauczania dzieci i młodzieży. Jesteśmy bardzo wdzięczne wszystkim, którzy nas wspierają w naszej misji.

Rok 2019

Przeżywamy ROK BŁOGOSŁAWIONEJ ALICJI KOTOWSKIEJ.

Złożyły się na to kolejne rocznice dotyczące Patronki Przedszkola:

  • 120 rocznica urodzin,
  • 80 rocznica śmierci,
  • 20 rocznica beatyfikacji.