PEDAGOG / TERAPEUTA / LOGOPEDA

PEDAGOG / TERAPEUTA
PANI EWA KOWALEWSKA

GODZINY W PRZEDSZKOLU
WTOREK I CZWARTEK 09.00 – 10.00
PIĄTEK 15.00 – 16.00

MOŻLIWOŚĆ INDYWIDUALNYCH KONSULTACJI
DLA POTRZEB RODZICÓW
TEL.: 664 129 415
MAIL.: kontakt@terapiamobilna.pl

STRONA WWW

LOGOPEDA
PANI DANUTA ALBECKA

GODZINY W PRZEDSZKOLU
CZWARTEK 09.00 – 15.00
PIĄTEK 09.00 – 14.00