Opłaty

DRODZY RODZICE

ZMIANA KWOTY CZESNEGO O 30,00 ZŁ.

W CAŁOSCI KWOTA MIESIĘCZNA WYNIESIE 610,00 ZŁ.

OPŁATA ZA POBYT DWOJGA DZIECI / RODZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU
W CAŁOŚCI WYNIESIE 850,00 ZŁ.

ZMIANA KWOTY OBOWIĄZYWAĆ BĘDZIE OD 01.12.2021R.

Opłaty należy uiszczać do 10 dnia każdego m-ca

przelewem na konto bankowe:

Kaszubski Bank Spółdzielczy

46 8350 0004 0008 834320 000010

lub bezpośrednio w przedszkolu