Opłaty

DRODZY RODZICE

ZMIANA KWOTY CZESNEGO O 40,00 ZŁ.

W CAŁOSCI KWOTA MIESIĘCZNA WYNIESIE 650,00 ZŁ.

OPŁATA ZA POBYT DWOJGA DZIECI / RODZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU
W CAŁOŚCI WYNIESIE 920,00 ZŁ.

ZMIANA KWOTY OBOWIĄZYWAĆ BĘDZIE OD 01.10.2022R.

Od dnia 01.10.2022:

  • dzienna stawka żywieniowa wyniesie 10 zł
  • wpisowe – 300 zł

Opłaty należy uiszczać do 10 dnia każdego m-ca

przelewem na konto bankowe:

Kaszubski Bank Spółdzielczy

46 8350 0004 0008 8343 2000 0010

lub bezpośrednio w przedszkolu