Opłaty

DRODZY RODZICE

ZMIANA KWOTY CZESNEGO O 30,00 ZŁ.

W CAŁOSCI KWOTA MIESIĘCZNA WYNIESIE 610,00 ZŁ.

OPŁATA ZA POBYT DWOJGA DZIECI / RODZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU
W CAŁOŚCI WYNIESIE 870,00 ZŁ.

ZMIANA KWOTY OBOWIĄZYWAĆ BĘDZIE OD 01.12.2021R.

Od dnia 01.12.2021:

  • dzienna stawka żywieniowa wyniesie 8 zł
  • wpisowe – 250 zł

Opłaty należy uiszczać do 10 dnia każdego m-ca

przelewem na konto bankowe:

Kaszubski Bank Spółdzielczy

46 8350 0004 0008 8343 2000 0010

lub bezpośrednio w przedszkolu