Opłaty

DRODZY RODZICE

Z powodu wzrostu bieżących kosztów utrzymania
od dnia 1.11.2023
obowiązuje zmieniona kwota czesnego.

Liczymy na Państwa zrozumienie.

Miesięczna wysokość opłat wynosi:

  • za jedno dziecko – 780 zł
  • za dwoje dzieci / rodzeństwo – 1100 zł
  • dzienna stawka żywieniowa – 10 zł

Wpisowe wynosi 300 zł.

Opłaty należy uiszczać do 10 dnia każdego m-ca

przelewem na konto bankowe:

Kaszubski Bank Spółdzielczy

46 8350 0004 0008 8343 2000 0010

lub bezpośrednio w przedszkolu.