Opłaty

DRODZY RODZICE

ZMIANA KWOTY CZESNEGO O 10,00 ZŁ.
ORAZ DZIENNEJ STAWKI ŻYWIENIOWEJ O 0,50 ZŁ.
(DZIENNA STAWKA ŻYWIENIOWA WYNIESIE 6,00 ZŁ).

W CAŁOSCI KWOTA MIESIĘCZNA WYNIESIE 560,00 ZŁ.

OPŁATA ZA POBYT DRUGIEGO DZIECKA / RODZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU
W CAŁOŚCI WYNIESIE 250,00 ZŁ.

ZMIANA KWOTY OBOWIĄZYWAĆ BĘDZIE OD 01.02.2019R.

Opłaty należy uiszczać do 10 dnia każdego m-ca

przelewem na konto bankowe:

Kaszubski Bank Spółdzielczy

46 8350 0004 0008 834320 000010

lub bezpośrednio w przedszkolu