Procedury

Przetwarzanie danych osobowych – obowiązek informacyjny:

Obowiązek informacyjny (plik do pobrania)

Postępowanie w przypadku przebywania na terenie Przedszkola osoby postronnej:

Procedura (plik do pobrania)