Ogłoszenie

Drodzy Rodzice

Informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, w dniach 29.03 – 18.04. br., następuje zawieszenie zajęć stacjonarnych
w przedszkolach.

Nauczyciele podjęli pracę zdalną.
W przedszkolu utworzona jest grupa dla dzieci Rodziców wymienionych
w Rozporządzeniu.

Pozdrawiam Wszystkich, Rodziców i dzieci, bardzo serdecznie.
Za życzliwą współpracę z całego serca dziękuję.
Zapewniam o pamięci w modlitwie i polecam obecny czas Bogu przez wstawiennictwo naszej patronki bł. Alicji Kotowskiej.

Do zobaczenia niebawem,

s. Sylwia Kochanowska CR
dyrektor przedszkola

Życzenia świąteczne

Przez ciemność mroków świata
i oziębłość groty ludzkich serc
przedziera się JASNOŚĆ Z NIEBA
niosąc NADZIEJĘ, budząc WIARĘ
i promieniując wokół CIEPŁEM MIŁOŚCI.
BÓG PRZYSZEDŁ NA ŚWIAT,
ofiarując samego siebie!

Pozwólmy Jemu, aby mógł obdarować każdego z nas.
Przyjmijmy ten drogocenny dar w Osobie
BOŻEGO SYNA
i nie zatrzymujmy GO tylko dla siebie!
Każdy kolejny dzień roku naznaczony jest
zatroskaniem Boga Ojca o każdego człowieka.
Pozwólmy ogarnąć się Jego czułości,
Który w bezbronności dziecka przychodzi do Ciebie i do mnie,
abyśmy przyjęli Je pod swój dach.

Drogim Rodzicom oraz wszystkim,
z którymi współpracujemy
z serdeczną pamięcią
oraz życzeniami błogosławieństwa Dzieciątka Jezus
na Nowy 2021 Rok

w imieniu Pracowników Przedszkola
im. bł. S. Alicji Kotowskiej w Wejherowie

s. Sylwia Kochanowska CR
DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Wejherowo, Boże Narodzenie 2020r.

OGŁOSZENIE

Dzień Edukacji Narodowej pobudza do wdzięczności.
Tego uczymy powierzone nam dzieci.
Wdzieczność obejmuje wszystkich Pracowników Przedszkola
a w szczególnosci naszych wspaniałych Nauczycieli.
Razem budujemy społeczność przedszkolną i jesteśmy sobie wzajemnie potrzebni.
Składam serdeczne podziękowanie Wam, Kochani Rodzice
oraz Wszystkim, którzy okazali nam
życzliwą pamięć, dobre słowo i zapewnienie o modlitwie.
W imieniu wszystkich Pracowników Przedszkola

s. Sylwia Kochanowska CR
dyrektor

Informacja dla rodziców

Drodzy Rodzice,
w dniu dzisiejszym Dariusz Piontkowski, Minister Edukacji Narodowej, przekazał następującą informację:
w całym kraju zostają wprowadzone nowe narzędzia do walki z koronawirusem. Zmiany te dotyczą m.in. funkcjonowania szkół i placówek znajdujących się w strefach żółtej i czerwonej. Zaczną one obowiązywać od poniedziałku, 19 października br.

W strefach żółtych w szkołach ponadpodstawowych będzie obowiązywało nauczanie hybrydowe. Z kolei w szkołach ponadpodstawowych znajdujących się w strefach czerwonych uczniowie będą uczyli się w trybie zdalnym (z wyłączeniem zajęć praktycznych).

Bez zmian pozostaje organizacja nauczania w przedszkolach i szkołach podstawowych.

Czytaj dalej „Informacja dla rodziców”