Oferta i rekrutacja

Nasze Przedszkole:
– jest placówką niepubliczną,
– posiada logo oraz własny Hymn,
Organem prowadzącym jest Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego.
Celem nadrzędnym funkcjonowania naszego Przedszkola jest wszechstronne, psychofizyczne przygotowanie dziecka do uczestnictwa w życiu społecznym opartym na systemie wartości, który związany jest z zasadami działalności pedagogicznej Sióstr Zmartwychwstanek. Siostry na przestrzeni lat wypracowały własny, zmartwychwstański system wychowawczy, który wyraża hasło: „Miłością i Prawdą”. Hasło to zawiera najważniejsze wartości, które w pracy pedagogiczno – wychowawczej przekazujemy naszym wychowankom.
Głoszenie prawdy o miłości Boga do każdego człowieka i odwzajemnionej miłości do Boga staramy się realizować jako fundament w pracy wychowawczej, jako punkt wyjścia do oddziaływania indywidualnego i zbiorowego.
Wspólnie bawiąc się, uczymy się akceptacji, zrozumienia potrzeb drugiego człowieka, serdeczności, wzajemnej pomocy, podnoszenia odpowiedzialności za siebie i innych oraz troski o bezpieczeństwo.
Nasze Przedszkole to miejsce o wyjątkowej atmosferze, otwarte dla każdego dziecka. Dbamy o harmonijny rozwój ducha, umysłu i ciała. Wspieramy rodziców, jesteśmy gotowi do rozmowy, pomocy i współpracy.
Zapewniamy:
• Zajęcia dydaktyczne realizowane zgodnie z podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego oraz wybranym programem,
• Wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną – po dwóch nauczycieli w każdej grupie oraz pomoc nauczyciela;
• Dodatkowe zajęcia:
– Katecheza;
– Język angielski;
– Terapia logopedyczna;
– Zajęcia umuzykalniające;
• Posiłki przygotowywane we własnej kuchni. Trzy posiłki dziennie: śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek;
• W ciągu całego dnia dzieci mają dostęp do wody mineralnej.
• Przestronne sale;
• Duże, dobrze wyposażone place zabaw, przystosowane dla dzieci młodszych i starszych;
Ważne znaczenie ma dla nas:
• Łączenie treści Podstawy Programowej z wydarzeniami roku kalendarzowego i roku liturgicznego;
• Ukazywanie dzieciom świata prawdziwych, ewangelicznych wartości;
• Przygotowywanie się do przeżywania świąt i wydarzeń o charakterze religijnym i patriotycznym;
• Stwarzanie przedszkolakom okazji do bezpośredniego kontaktu ze światem przyrodniczym oraz samodzielnych działań, doświadczeń i eksperymentów, konstruowania, malowania, lepienia i muzykowania.
Rekrutacja do nowej grupy 3 latków rozpoczyna się w styczniu danego roku, natomiast do pozostałych grup jeśli są wolne miejsca trwa przez cały rok.
Więcej informacji:
Tel. 58 672-11-34; 726-367-149
Serdecznie zapraszamy!